Hizmet Sözleşmesi

HOSTING SERVİSLERİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ
(INTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN BAŞVURULAR İÇİN GEÇERLİDİR)

Bu sözleşme, Aktasweb'in müşteriye hosting servislerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemek için hazırlanmıştır. Müşteri ve Aktasweb, aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir anlaşmaya varmışlardır.
 
TARAFLAR
Aktasweb İnternet Hizmetleri
Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Aktasweb" olarak anılacaktır.
 
Müşteri : Bu sözleşmeyi, Aktasweb'in online hosting satış bölümünde yapacağı başvuru esnasında onaylayan şahıs veya kurum.
 
SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ
Müşteri'nin Aktasweb'in web sitesinden yapacağı online başvuru ile sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme süresizdir.
 
BİLDİRİMLER
Aktasweb, müşteriye yapacağı her türlü bildirim için, öncelikle müşterinin kayıt işlemi esnasında bildirdiği e-posta adresini kullanacaktır. Bu adresin geçerli bir adres olması konusundaki sorumluluk müşteriye aittir.
 
Müşteri online kayıt esnasında ve/veya daha sonra Aktasweb'e bildireceği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu beyan eder. Aktasweb'e müşteri tarafından bildirilen bilgilerin yanlış, eksik veya güncel olmamasından dolayı meydana gelecek aksaklık ve zararlardan dolayı, müşteri Aktasweb'e hiçbir zarar tazmini talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.
 
AKTASWEB'İN SAĞLAYACAĞI SERVİSLER
Aktasweb, müşterinin online başvuru esnasında bildirdiği servislerin kendi sisteminde kurulumunu gerçekleştirir, ilgili ücretlerin kredi kartından peşin tahsilatını takiben, müşterinin servislerini kullanıma açar ve müşteriyi bilgilendirir.
 
ÜCRETLER VE ÖDEME
Müşteri, Aktasweb hosting servisleri ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri (kullanılan servis içeriğine bağlı olarak) ödemeyi kabul eder. Ücretler, her kullanım dönemi başında peşin olarak tahsil edilecektir.
 
Aktasweb, servis ücretlerini, müşteriye sözleşme anında yazılı doküman, web sayfası veya e-posta yolu ile bildirmektedir. Aktasweb her türlü servis ücretlendirmesi ile ilgili düzenleme yapma hakkını saklı tutar. Servis ücretlerinde gelecekte meydana gelebilecek değişiklikler, Aktasweb web sitesi ve/veya e-posta yolu ile müşteriye bildirilecektir. Müşterinin Aktasweb servislerini kullanmaya devam etmesi, yürürlükteki sözleşme şartlarını ve geçerli ücret tarifesi üzerinden ödeme yapmayı kabul ettiğini belirtir.
 
 
Müşteri sözleşmeyi dilediği anda, aylık hesap planlarında 5 işgünü önceden, yıllık hesap planlarında 15 işgünü önceden haber vermek şartı ile, Aktasweb'ya yapacağı yazılı başvuru (posta, e-posta) yada müşteri paneli yolu ile sonlandırabilir. Bu durumda, Aktasweb, müşterinin içinde bulunduğu kullanım dönemini takip eden dönem için yenileme işlemi yapmayacaktır. Sözleşmenin sona erdiği tarihte, müşterinin Aktasweb'ya olan borçları, sonlanma tarihinde kredi kartı hesabından tahsil edilecektir. Sözleşmenin müşteri tarafından sonlandırılması durumunda, müşteriye ait Aktasweb'de bulundurulan hizmete ait bütün kayıtlar silinecektir.
 
Müşteri, sözleşmenin yürürlükte kaldığı süre boyunca, Aktasweb'e tahsilat için bildirdiği kredi kartı bilgilerinin güncelliğinden sorumludur. Müşteri, kredi kartının son kullanma tarihinin değişmesi durumunda, bu bilgiyi Aktasweb'e iletecektir.
 
Aktasweb, müşterinin kredi kartı hesabından tahsilat gerçekleştirilememesi durumunda, müşterinin ilgili servislerini askıya alma veya sözleşmeyi tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.
 
Aktasweb, müşterinin tercih ettiği durumlarda yada talebi üzerine, servislerin bağlı bulunduğu alan adı ile ilgili yenileme işlemlerini gerçekleştirerek, ilgili ücretlerin tahsilatını kredi kartı hesabından gerçekleştirecektir.
 
AKTASWEB'İN SINIRLI SORUMLULUĞU
Aktasweb müşteriye sağlanan servislerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli çabayı sarf edecektir. Bununla beraber, aktasweb servislerin müşterinin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacağını, kesintisizliğini, hatasızlığını ve güvenilirlik seviyesini garanti etmez. Müşterinin bu sözleşme kapsamında sağlanan herhangi bir servisin kullanımından ve/veya kullanılamamasından dolayı oluşabilecek direkt ve/veya dolaylı zararlarında aktasweb'in sorumluluğu, en fazla sağlanan servislerin toplam bedeli kadar olabilir.
 
AKTASWEB KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ
Aksi belirtilen durumlar hariç, müşterinin yapacağı online işlemler ile ilgili olarak, Aktasweb kayıtları geçerli sayılacaktır.
 
MÜŞTERİ'NİN HAKLARININ DEVRİ
Müşteri, bu sözleşme kapsamındaki servislerini müşteri panelinden Aktasweb'in onayı olmadan devredebilir.Devir işleminden kaynaklanabilecek anlaşmazlıklardan Aktasweb hiçbir şekilde sorumlu değildir.
 
SÖZLEŞMENİN SONLANMASI
Aktasweb, müşteriye 5 işgünü önceden yazılı bildirim yaparak, bu sözleşmeyi sebep göstermeden sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin Aktasweb'e ödemesini önceden gerçekleştirdiği, ancak kullanımı gerçekleşmeyen servislerle ilgili ücretler, müşteriye iade edilir. Müşterinin bu sözleşmede veya Aktasweb Servis Kullanım Şartlarında belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, Aktasweb, müşteriye sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez. Müşterinin kredi kartından servislerle ilgili tahsilatların gerçekleştirilememesi durumunda, Aktasweb sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez. Müşteri sözleşmeyi dilediği anda, 5 işgünü önceden haber vermek şartı ile, Aktasweb'e yapacağı yazılı başvuru (posta, e-posta) yolu ile sonlandırabilir.
 
SERVİS KULLANIM ŞARTLARININ KABULÜ
Müşteri, bu sözleşmeyi onaylayarak, yürürlükteki "Aktasweb Servis Kullanım Şartları"nı kabul etmiştir. "Aktasweb Servis Kullanım Şartları"nın geçerli hali, Aktasweb'in http://www.aktasweb.com/servis_sozlesme.php web adresinde yayınlanmaktadır.
 
ONLINE SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ
Müşterinin online başvurusu esnasında onayladığı bu sözleşmede zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler, Aktasweb'nun http://www.aktasweb.com adresine sahip web sitesinde yayınlanarak ve/veya e-posta yolu ile müşteriye bildirilecektir. Müşteri, Aktasweb servislerini kullanmaya devam ederek, yürürlükteki sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.
 
UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde İzmir (Merkez) Asliye Ticaret Mahkemeleri ve İzmir İcra Müdürlükleri yetkilidir.